Kalp – Damar

kalp-damarBu grup hastalıkların nedenleri ve orijinleri çok çeşitli olmakla birlikte genel olarak yağ metabolizması bozuklukları olarak tarif edilirler. Batı ülkelerinde 40 yaş üzeri insanların yarıdan fazlasında kolesterol değerleri tavan değer olan 200mg/dl ‘ den yüksek olduğu bildirilmiştir. Son araştırmalara göre yurdumuzda ise , 8 milyondan fazla insanımızın kan kolesterol düzeylerinin normal sınırlar içinde olmadığı bildirilmiştir. Bu rakamın ilerleyen refah düzeyi ile birlikte artacağı söylenebilir.

Kolesterol yüksekliği , erken döneminde fark edilmeyen ancak , geri dönüşümü çok zor olan damar cidarında aterom plakları birikimi ile karakterize damar sertliği (ateroskleroz) denilen hastalık belirtileri ortaya çıkınca fark edilen sinsi seyirli bir metabolik bozukluktur.

Ateroskleroz , tüm hayati organ damarlarında (kalp, beyin, göz) oluşabilir ve çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
Kolesterol ve trigliserid yükseklikleri araştırılırken risk faktörleri olan Tip II diabet, safra kesesi hastalıkları, tiroid hastalıkları, (hipotiroidi) nefrotik sendrom, aile öyküsü ve pankreatit araştırılmalıdır.

Orta ve ileri yaş gruplarında Tip II diabete çoğu defa kolesterol yüksekliği de eşlik eder. Bu durum , bu her iki hastalığın ayrı mekanizmalarla meydana getirdikleri damar hastalıklarının daha erken dönemde ve hızla meydana çıkmasına ve ciddi hayati organ bozukluklarının kısa sürede oluşmasına neden olur.

Belirtilen bu hastalık özellikleri , refah düzeyleri artan toplumlarda yanlış beslenme nedeni ile oluşma riskleri artan bu hastalıkların erken tanısını gerektirmektedir. Bu nedenle doktor kontrolleri önem taşımaktadır. Bu hastalıklar saptandığında ise , uzun süreli ve kontrollü bir tedavi söz konusudur. Erken tedavi erken ölümleri daima önler. İMMU-NAT firması , fitoterapi alanındaki son gelişmeleri göz önüne alarak geliştirdiği XPS6 ürünü ile , diyabet ve kolesterol düşürücü ilaçların yan etkilerine maruz kalmadan kan şeker ve kolesterol düzeylerinin kontrol altına alınmasını sağlayan , aynı zamanda tansiyon düşürücü (antihipertansif) etkileri olan bu ürün , insan sağlığı hizmetine sunulmuştur bulunmaktadır.

Alternatif Tedaviler

Bitkisel Tedavi
Ozon Tedavisi
DMSO Tedavisi
Ağrı Tedavisi
ESG Check-up
Ultraviolet
Akapunktur
Tüm tedavi metodları...

Makaleler

Alternatif Tedavilerin Güvenilir Kuruluşu İMMUNAT